بزرگترین قانون در فیلمنامه نویسی چیست؟

بزرگترین قانون در فیلمنامه نویسی چیست؟

بزرگترین قانون در فیلمنامه نویسی چیست؟

بزگترین قانون ، ایجاد لذت در مخاطب است.
هیچ قانونی بالاتر از این قانون وجود ندارد.

تمام فرمول ها و تکنیک های گفته شده توسط مدرسان بزرگ فیلمنامه نویسی ، به همین منظور است.
هدف این است که با شیوه های مختلف ، در مخاطب، احساس لذت ایجاد شود تا بخواهد ادامه ی داستان را ببیند.

ساختارهای قهرمان محور .
تنوع ژانرها .
استفاده از عناصر طنز .
ایجاد معما در داستان.
ایجاد همذات پنداری در مخاطب.
طرح ریزی پیرنگ قوی.
طرح ریزی نقاط عطف.
ایجاد کشمکش های چند لایه ای.
شخصیت پردازی چند بعدی.
ایجاد پیرنگ های فرعی مرتبط با پیرنگ اصلی.
و….
همه ی اینها در فیلمنامه نویسی، به منظور رعایت قانون ایجاد لذت در مخاطب ، به کار می روند نه برای دکوراسیون .