طراحی و ساخت موشن گرافیک

طراحی و ساخت موشن گرافیک

ساخت موشن گرافیک (طراحی حرکت)

طراحی حرکت یا ( موشن گرافیک )

✏️ زیرمجموعه ای ازطراحی گرافیک است که قوانین طراحی گرافیک رادریک محیط فیلم سازی بایک محیط تولیدتلویزیونی یا دیگر وسایل دیداری درحال تحول موقت.ازطریق به کاربردن انیمیشن جان بخشی یاتکنیک های سینمایی،به کارمی برد.به عنوان مثال علائم حرکتی وترسیم هایی که به عنوان یک فیلم یاسکانس های آغازین یک برنامه تلویزیونی،انیمیشن های مبتنی بروب،لوگو شناسایی سه بعدی برای کانال تلویزیون رامی توان نام برد.

📌 تقسیم بندی موشن گرافیک:
۱_Fluid
۲_Organic
۳_Vector
۴_Hand.Drawn
۵_Collage
۶_Film

اگرچه این فرم هنری برای چندین دهه بی اهمیت شده بود ولی درسال های اخیر در زمینه مهارت های تکنیکی،جهش های کمیتی زیادی داشته است و اخیرأ باتوجه به اینکه امروزه رسانه هانقش بسیار بزرگ وبا اهمیتی در زندگی پیداکرده اند،موشن گرافیک هم جایگاه ویژه ای پیداکرده وبه عنوان ابزاری مناسب برای انتقال محتوا دردنیای بصری امروزشناخته می شود.به طورمعمول زمان آماده سازی یک موشن گرافیک برای متحرک سازی آرم ولوگوی شبکه های تلویزیونی .کمپانی های سینمایی وبرخی دیگر از شرکت ها یا رویدادها استفاده می شد.اما کم کم دامنه استفاده ازگرافیک متحرک گسترش یافت وبرخی ازتکنیک های سینمای وفیلم سازی همچون صداگذاری حرفه ای ومانندآن نیز به آن واردشد.آنگونه که امروزه موشن گرافیک نقش ویژه ای درتبلیغات واطلاع رسانی رسانه ای وفیلم سازی یافته است.همه این ویژگی ها باعث می شود.

همه کسب وکارها برای انتخاب نرم افزارهای ساخت موشن گرافیک ادوبی افترافکت.ادوبی پریمیر پرو.Apple Motion3.Final Cut Pro.فکتس.Avid press امروزه موشن گرافیک به ابزاری مستقل وموثرتبدیل شده است.کاربردهای این سازه ی تصویری بنابه سفارشات،روبه گسترش است.وبه مروربسیاری ازظرفیت های ناشناخته آن پا به پای رشدامکانات تکنولوژی کشف ومورداستفاده قرارخواهدگرفت.موشن گرافیک ایران هم بااین که نوپاست اماباشروع خوبی که داشته است درهمین مسیرقراردارد.گذشته ازعوامل بازدارنده،تلاش های خوبی برای رشدوارتقاآن صورت گرفته وبه این دلیل شور و شعور فعالین آن است.رشدوگسترش موشن گرافیک ایران مسلماباهمفکری عوامل وفعالین آن ممکن است وباتوجه به پتانسیل خوبی که دراین جمع وجود دارد باید شاهد رشد وشکوفایی بیشتری درآینده باشیم.

برای سفارش ساخت موشن گرافیک در استودیو میکسورد اینجا کلیک کنید.