نوشتن فیلمنامه ی کمدی (قسمت اول)

نوشتن فیلمنامه ی کمدی (قسمت اول)

۱-نوشتن فیلمنامه ی کمدی

ایجاد ” واروونگی ” ، از مهم ترین تکنیک های نوشتن فیلمنامه ی کمدی ست.

واروونگی یعنی چی ؟

خلق یک پدیده و گرفتن انتظار معکوس از آن پدیده.

مثال :

شخصیت شما طی برنامه ریزی های قبلی که برای او انجام داده اید ، قرار است از نقطه ی الف به نقطه ی ب برسد. اما برای ایجاد یک فضای کمیک ، او را به نقطه ی ج می برید. این یعنی ایجاد یک واروونگی .

مثال عینی تر :

شخصیت شما یک دزد است. الان از بانک سرفت کرده و طبق برنامه ریزی قبلی باید سوار ماشین شود و برود. اما کنار بانک یک مغازه ی فلافل فروشی ست و او هم عاشق فلافل است ، پس به جای اینکه فرار کند ، به فلافل فروشی میرود !

🔹 این روش ، اصل و اساس ایجاد صحنه های کمیک است.
ما یک اننظار دیگر از شخصیت داریم ، اما او دقیقا خلاف انتظار ما ( بعنوان مخاطب ) عمل می کند.