نوشتن فیلمنامه ی کمدی (قسمت ۲)

نوشتن فیلمنامه ی کمدی (قسمت ۲)

۱-برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید.

۲-نوشتن فیلمنامه ی کمدی (قسمت ۲)

🔷 وقتیکه بین توقعات کاراکترها و آنچه که رخ میدهد ، شکاف ایجاد کنید، در واقع دامنه ی وارونگی را به امید ایجاد خنده های بیشتر، گسترش داده اید.

بعنوان مثال در فیلم خماری (۱ HangOver ) ، پسرها در یک پارکینگ منتظر هستند که طبق خبرهای رسیده به آنها ، لاشه ی ماشین مرسدس بنز به دستشان برسد اما پس از مدتی ، ماشین نو ، و بدون هیچ خش خوردگی به دست آنها می رسد.
پسرها خیالشان راحت می شود که خداروشکر ماشینی که امانت گرفته اند ، صحیح و سالم است و نیازی جریمه بدهند ، اما ناگهان یک ببر، ( که از قبل در فیلمنامه ساخته و پرداخته شده بود) ، روی ماشین آنهامی پرد و با پنجه های تیزش آنچنان خشی به ماشین می اندازد که … تمام خوشحالی آنها را واژگون می کند !

در نتیجه :
🔹 وقتیکه بین توقعات کاراکترها و آنچه که رخ میدهد ، شکاف ایجاد کنید، در واقع دامنه ی وارونگی را گسترش داده اید.

خوش شانسی ها تبدیل به بد شانسی میشوند.
بد شانسی ها تبدیل به خوش شانسی می شوند .
هیچ چیز آنگونه که می