نکاتی برای نگارش فیلمنامه کوتاه (قسمت دوم)

نکاتی برای نگارش فیلمنامه کوتاه (قسمت دوم)

۱-برای مشاهده قسمت اول اینجا کلیک کنید

۲-داستان داشته باشید

اگر فیلمنامه ی کوتاه، داستان محور باشد بهتر است تا مفهوم محور.

کم بودن زمان در فیلمنامه ی کوتاه، حرف اول را می زند.
اگر به سراغ ایده های مفهوم محور بروید، ناچارید برای توضیح آن مفهوم، زمان بیشتری خرج کنید. در نتیجه فیلمنامه ی شما طولانی می شود.
طولانی شدن فیلمنامه ی کوتاه، به نفع شما نیست.

🔶 همچنین به خاطر داشته باشید شما که همیشه همراه فیلمنامه ی خود نیستید که آن را برای مخاطبتان توضیح دهید. پس داستانی بنویسید که خودش به قدر کافی گویا باشد و نیاز به تشریح شما نداشته باشد.

🌟 اگر محوریت فیلمنامه ی کوتاه، بر اساس یک داستان باشد نه یک مفهوم ، به راحتی می توانید از بسیاری توضیحات اضافه که باعث صفحات اضافه می شوند، خلاص شوید.