نکاتی برای نگارش فیلمنامه کوتاه (قسمت سوم)

نکاتی برای نگارش فیلمنامه کوتاه (قسمت سوم)

۱-برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید.
۲-برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید.

۳- آرک شخصیت:

 

آرک شخصیت به معنای سیر و حرکت شخصیت در درام ، می باشد. از لحظه ی شروع فیلمنامه تا لحظه ی پایان.

🔶 در فیلمنامه های بلند، ۶۰ صفحه یا بیشتر فرصت هست و می توان به آرک شخصیت اختصاص داد، اما چنین امکانی در فیلمنامه ی کوتاه وجود ندارد.

🌟 با فشرده سازی آرک شخصیت در فیلمنامه ی کوتاه، می توانید بهترین راندمان را داشته باشید.
آرک را به گونه ای بسازید که هم داستان باشد و هم (( آن )) .

منظور از (( آرک شخصیت )) به هیچ وجه (( شخصیت پردازی )) نیست.
آرک یعنی مسیری که شخصیت در فیلمنامه طی می نماید.
اما شخصیت پردازی یعنی اینکه بدانیم شخصیت چگونه این مسیر را طی می کند.

🌟 در ابتدا شخصیت پردازی انجام می شود و سپس بر اساس آن شخصیت، آرک شخصیت شکل می گیرد .
این مسئله در مورد فیلمنامه های بلند و کوتاه هر دو صادق است. اما تفاوت اینجاست که در فیلمنامه ی کوتاه ، آرک شخصیت نیز کوتاه و فشرده ساخته می شود.