سفارش تدوین ویدیو کلیپ گالری تصاویر در قالب فانتزی دوربین دستی

  • توضیحات
  • نظرات

سناریو ویدیو:

نمایش تصاویر مسابقات و هیجانی شما در قالب فانتزی جالب


سفارش تدوین ویدیو کلیپ گالری تصاویر در قالب فانتزی دوربین دستی :

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر مسابقات

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر هنری

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر ورزشی

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر طبیعت

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر اردوها

میکسورد اولین وبسایت ساخت آنلاین آلبوم تصاویر


توضیحات ویدیو:

۱. امکان نمایش ۱۲ تصویر

۲. امکان نمایش نام ، لوگو و مشخصات

(۱۶۶)