تیزر فراخوان جشن حریم مهر ویژه کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

  • توضیحات
  • نظرات

تدوین و میکس تیزر یک دقیقه ای مراسم جشن حریم مهر استان اردبیل توسط استودیو میکسورد

برگزاری مراسم توسط کانون همیاری و کانون باران مهر

(۶۹)