طراحی گرافیک

ارتباط بصری در وسیع ترین معنی دارای تاریخی بلند و طولانی است. گرافیک از دیرباز تا کنون با زندگی بشر پیوندی نزدیک داشته و حضور آن قابل تشخیص است.


سینما، تلویزیون، مطبوعات، نشریات، انواع پوستر،علایم راهنمایی و رانندگی، بسته بندی انواع کالا ها،تابلوها وویترین فروشگاه ها وحتی آرایش شهر ها و مکان های عمومی، کاریکاتور ها ،نشانه ها و علایم، کاتالوگ ها و بروشورها، تصویر سازی، طراحی صفحات مختلف برای کامپیوتر، نقش پول و اسکناس، طرح تمبرها،کارت ویزیت و پاکت و سرکاغذ و ... همگی اززمینه های اصلی وفعال حضور طراحی گرافیک این زبان مشترک تصویری برای ارتباط در جریان روزمره ما هستند.

طراحی گرافیک

دریافت اطلاعات

کلی و جزیی

دریافت-اطلاعات

دریافت نمونه های

مورد پسند مخاطب

نمونه-های-موردپسند

ایده پردازی مطابق

توضیحات دریافتی

ایده-پردازی

ارائه اتود

(پیش نمایش)

ارائه-اتود

اصلاحات

(طرح نهایی)

نهایی