سفارش تدوین ویدیو کلیپ و اسلایدشو کلاسیک شکاف

  • توضیحات
  • نظرات

سناریو ویدیو:

میکس تصاویر مسابقات و مدارس و موسسات و سوابق شما در قالب اسلایدشو کلاسیک


سفارش تدوین ویدیو کلیپ و اسلایدشو کلاسیک شکاف :

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر مسابقات

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر هنری

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر ورزشی

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر طبیعت

مناسب ساخت کلیپ برای تصاویر اردوها


توضیحات ویدیو:

۱. امکان نمایش ۱۲ تصویر

۲. امکان نمایش نام ، لوگو و مشخصات

۳.امکان میکس موزیک دلخواه

 

(۱۲۸)