تیزر جشن خیابانی برای نمایش لوگو یا تصویر

  • توضیحات
  • نظرات

تیزر جشن خیابانی برای نمایش لوگو یا تصویر :

مناسب برای نمایش لوگوی خواننده ها و بازیگر ها و همچنین تمامی مشاغل


سناریو ویدیو:

سفارش ویدیو کلیپ تیزر جشن خیابانی برای نمایش لوگو یا تصویر


توضیحات ویدیو:

۱. امکان نمایش متن

۲. امکان نمایش تصویر

۳.امکان نمایش لوگو و توضیحات

 

(۲۱۰)