سفارش تدوین تیزر نمایش کارت ویزیت یا لوگو

  • توضیحات
  • نظرات

سناریو ویدیو:

نمایش کارت ویزیت یا لوگوی شما در قالب ویدیویی بیزینسی


سفارش تدوین تیزر نمایش کارت ویزیت یا لوگو :

مناسب برای نمایش کارت ویزیت و لوگوی تمامی مشاغل


توضیحات ویدیو:

۱. امکان نمایش لوگو

۲. امکان نمایش کارت ویزیت

۳. امکان تغییر رن بندی

۴.در دو ورژن متفاوت

(۱۵۱)