ویدیو کلیپ تیزر نمایش لوگو برای شرکت های مهندسی

  • توضیحات
  • نظرات

ویدیو کلیپ تیزر نمایش لوگو برای شرکت های مهندسی :

مناسب برای نمایش لوگو و شماره تلفن و توضیحات مهندسان ، رشته های معماری و مهندسی


سناریو ویدیو:

سفارش ویدیو کلیپ تیزر نمایش لوگو برای شرکت های مهندسی


توضیحات ویدیو:

۱.امکان نمایش لوگو و توضیحات

۲.امکان نمایش متن وشماره تلفن

(۲۶۲)