علت موفقیت پیکسار و توصیه های برنارد Haux (قسمت چهارم)

علت موفقیت پیکسار و توصیه های برنارد Haux (قسمت چهارم)

علت موفقیت پیکسار و توصیه های برنارد Haux (قسمت چهارم)

قسمت اول : برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید.
قسمت دوم : برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید.
قسمت سوم : برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید.

قسمت چهارم :

🔷 کار سخت و کم، اما نتیجه شگفت انگیز

وقتی پیکسار انیمیشن شجاع را تمام کرد، صحنه های حذف شده چیزی حدود چنج برابر فیلم نهایی بود. بسیاری از صحنه ها و جوک هایی که در فیلم گنجانده نشد. به این معنی که ساعت و ساعت ها کار خلاقانه که هنرمندان با استعداد تولید کرده بودند دور انداخته شد و فقط و فقط بهترین آن ها در ادیت نهایی انیمیشن به کار گرفته شد.
به معنای واقعی کلمه، عصاره کار هنرمندان در کار استفاده شد و کیفیت کار تا اندازه زیادی بالا رفت.

🔷 گروه دوستان خود را هوشمندانه انتخاب کنید

زمانی که برنانرد در پیکسار مصاحبه وروردی خود را انجام می داد، مصاحبه او یک روز کامل به طول انجامید. مسئولان مصاحبه از او در مورد قهرمان های شخصی اش پرسیدند. منبع الهام او چه کسی است؟ بهترین فرد از نظر او کیست؟ از شانس او بیشتر قهرمان هایش همکاران آینده او بودند. درست است که همه ما نمی توانیم همانند او در میان قهرمان هایمان کار کنیم و از آن ها برای الهام بخشیدن به کار هایمان استفاده کنیم ولی می توانیم دوستان خود را در محل کار از بین بهترین ها انتخاب کنیم و با آن ها ساعت های کاری و یا حتی غیر کاری را بگذرانیم.

منبع: fastcompany