علت موفقیت پیکسار و توصیه های برنارد Haux (قسمت دوم)

علت موفقیت پیکسار و توصیه های برنارد Haux (قسمت دوم)

قسمت اول : برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید.

قسمت دوم :

🔷 هنر جزء واقعی شماست.

در یک اتفاق ممکن است دو دیدگاه مطرح باشد. به عنوان مثال برنارد با یکی از دوستان برای صرف شام به بیرون می رود و زمانی که باز می گردند برنارد تنها چند جمله برای تعریف این اتفاق داشته باشد، “بیرون رفتیم و شام خوردیم و به خانه برگشتیم”. اما دوست او ممکن است این اتفاق را با جزییات بی نظیر و جذابی برای شما بیان کند که بسیار برای شما جالب و هیجان انگیز باشد. داستان گفتن نیاز به توجه بیش از اندازه به جزییات دارد و در همین تعاریف ایده های نوع و بدیع به ذهن انسان می آید.

🔷 از ایده های دیگران نهایت استفاده را بکنید.

زمانی که هنرمندان پیکسار کاراکتر ی را خلق می کنند، مهم نیست که یک هنرمند ذهنیت خود در مورد این که آن کاراکتر باید چگونه باشد را به تصویر بکشد. همه آن ها دور یک میز نشسته اند و هر طراحی یک ایده به حساب می آید، تمام آن ها را در وسط می گذارند و از ایده های دیگران برای بهتر شدن کار خود استفاده می کنند. صد ها طراحی انجام می شود تا آن ها از بین این طراحی ها بهترین را انتخاب کنند. به این معنی است که همه از نظرات و تجربیات یکدیگر استفاده ی کنند تا بهترین کار خود را انجام دهند. اگر شما در ابتدا ایده ای ندارید می توانید از ایده های دیگران استفاده کنید و به اصطلاح موتور خلاقیت خود را روشن کنید و برای خلق بهترین ها نهایت تلاش خود را انجام دهید.

قسمت سوم :برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید.

منبع: fastcompany